slide1 slide3 slide2
Nivo
BÁO CÁO SỐ 58/BC-STP CỦA SỞ TƯ PHÁP TP.HÀ NỘI VỀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Dưới đây là Phụ lục số 01 kèm theo Báo cáo số 58/BC-STP của Sở Tư pháp về tổng hợp kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với kết quả đạt được, Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt hiện nay đang xếp thứ 3 trong danh sách các Công ty bán đấu giá quyền sử dụng đất chuyên nghiệp.